Usługi elektryczne Białystok


Inżynier elektryk z bogatym doświadczeniem - instalator energooszczędnych i bezpiecznych instalacji elektrycznych.

Poznaj siłę wieloletniej praktyki połączonej z najnowszą wiedzą!


Instalacje elektryczne

Zakładanie instalacji w domach jednorodzinnych, naprawy elektryczne gniazdek i łączników oświetlenia, pogotowie elektryczne - naprawy, podłączenia płyt indukcyjnych, piekarników

Instalacje elektryczne Białystok

Pomiary elektryczne

Badania okresowe i odbiorcze instalacji elektrycznych i urządzeń, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiar prądu i zużywanej energii

Pomiary elektryczne Białystok

Alarmy, monitoring

Montaż alarmów, instalacja monitoringu - instalator z licencją Komendanta Woj. Policji. Podglądaj obraz z kamer IP telewizji przemysłowej CCTV na smartfonie

Alarmy monitoring Białystok