Elektryk z uprawnieniami

Moje aktualne świadectwa kwalifikacyjne

Wykonawstwo usług elektrycznych najlepiej zlecić certyfikowanemu elektrykowi z uprawnieniami. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług są oczywiście pozytywne opinie klientów. Zawodowi elektrycy posiadają obowiązkowo uprawnienia elektryczne oraz licencje, potwierdzające wiedzę i umiejętności świadczenia usług w zakresie instalacji elektrycznych oraz systemów zabezpieczeń.

Świadectwa kwalifikacyjne SEP i SPE


Świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, oddział w Białymstoku. Uprawnia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowym do 1 kW dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kW aparatura kontrolno–pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

Data ważności świadectwa: 21.11.2013 r.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia Nr 0011749

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydawana jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Upoważnia do wykonywania czynności o których mowa w rozporządzeniu (art. 3 pkt. 2 i art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia – Dz.U.Nr 114, poz. 740).

Uprawnienia budowlane, wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

Wszystkie wykonywane przez nas prace elektryczne nadzoruje kierownik budowy, tj. magister inżynier elektryk, który posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Jest on upoważniony do:

  • kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne

  • sporządzania projektów sieci i instalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000m3


Zwracaj uwagę na szczegóły

Chyle czoło przed każdym świadectwem kwalifikacyjnym i komisją, która je wydała. Natomiast Ty, jako klient, powinieneś wiedzieć, że elektryk takie świadectwo może zdobyć w różny sposób.

Zwróć uwagę skąd Twój elektryk ma świadectwo kwalifikacyjne. A dokładniej, jaka i skąd instytucja wydała świadectwo. Jeśli elektryk jest z Białegostoku, a ma świadectwo wystawione przez instytucję z drugiego końca Polski, fakt taki powinien dać do myślenia. Czyżby elektryk skorzystał z Dlaczego nie poszedł na egzamin w miejscowości gdzie pracuje ? Tak jest wygodniej i kilkukrotnie taniej (cena urzędowa egzaminu w SEP to 225 zł stan na 2019-06-24, cena egzaminu zdalnego - około 800 zł). Nie raz odbierałem telefon z podobną propozycją łatwego otrzymania uprawnień.