Uziemienie gniazdek

Podłączenie bolca uziemiającego w gniazdach

Przed zakupem

Zanim zaczniesz wybierać płytę, przede wszystkim upewnij się, że instalacja elektryczna jest przystosowana do podłączenia takiego urządzenia. W szczególności sprawdź czy jest wydzielony osobny obwód elektryczny. To bardzo ważne!

W dalszej kolejności możesz zastanowić się jaka płyta jest Ci potrzebna? Zwróć uwagę na:

Czy płytę indukcyjną można podłączyć do gniazda

Właściwie wszystkie płyty można podłączyć jednofazowo (patrz: instrukcja producenta). Musi być jednak zachowany minimalny przekrój przewodu zasilającego (zazwyczaj 4 mm kw.). Niektóre z urządzeń mniejszej mocy, można wręcz podłączyć wtyczką wprost do gniazda. Te z kolei powinno być na dedykowanym obwodzie elektrycznym o odpowiednim przekroju (min. 2,5 mm kw.). Instalacja elektryczna obowiązkowo musi być dobrze uziemiona.

Kto może podłączyć indukcję, gwarancja

Podłączanie płyty indukcyjnej powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami. Specjalista posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w instalowaniu urządzeń elektrycznych, zna przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego. Umie ze zrozumieniem czytać instrukcje - a to mega ważne.

Podłączanie płyty indukcyjnej wymaga znajomości zasad bezpieczeństwa, wiedzy na temat instalacji elektrycznych oraz umiejętności podłączania urządzeń elektrycznych. Z tego powodu, podłączanie płyty indukcyjnej powinno być zlecone specjaliście, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tego typu pracach.

Jeśli nie masz doświadczenia w instalowaniu urządzeń elektrycznych, powinieneś unikać samodzielnego podłączania płyty indukcyjnej. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do uszkodzenia płyty lub nawet do groźnych sytuacji związanych z życiem i zdrowiem. Poza tym podłączenie przez nieuprawnioną osobę prowadzi do utraty gwarancji.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak podłączyć płytę indukcyjną, najlepiej jest skontaktować się z elektrykiem lub specjalistą, który może pomóc Ci w prawidłowym podłączeniu płyty. Pamiętaj, że podłączanie płyty indukcyjnej to prace elektryczne, które powinny być wykonywane przez specjalistów.

Podłączenie płyty indukcyjnej
Podłączenie przewodu do płyty indukcyjnej, zasilanie z dwóch faz

Jak przygotować się do podłączenia płyty

Miejsce przyłączenia powinno byś swobodnie dostępne, niezabudowane. Może brzmi to ironicznie - ale proces podłączania ma być wygodny i to dosłownie. W końcu jakość podłączenia bezpośrednio zdecyduje o Twoim bezpieczeństwie.

Na wizytę elektryka przygotuj też:

Na karcie gwarancyjnej znajduje się zazwyczaj miejsce na podpis i pieczęć instalatora. Jeśli producent w dokumentacji urządzenia miejsca na podpis nie przewidział, aby zachować gwarancję, najlepiej poprosić elektryka o podpis się na dowolnej stronie instrukcji / gwarancji. Specjalista może też osobno wypisać swoje oświadczenie o podłączeniu urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producenta w instrukcji.

Koszt podłączenia płyty indukcyjnej

200 zł (cena brutto) + ewentualnie 50 zł za przewód, jeśli producent go nie dołączył

Czas trwania montażu: 1 godz.

Najbliższy wolny termin - Białystok

Sobota, 25-02-2023, 07:00